Sct. Georgs Prisen

Sct. Georgs Prisen kan tildeles:
a. En spejder eller FDF enhed, der er hjemmehørende i Aalborg kommune, og som er tilsluttet et anerkendt spejder/FDF arbejde.
b. En spejder, en leder, et rådsmedlem eller en spejderven, der er tilknyttet en af de under pkt. a nævnte enheder.
c. En person/gruppe uden for spejderbevægelsen.

Vedkommende skal i årets løb eller gennem en årrække have ydet en ekstraordinær indsats for:
• Spejder/FDF arbejdet i den pågældende enhed.
• Spejder/FDF arbejdet mere generelt på lokalt plan eller på landsplan.

Indstilling til årets Sct. Georgs Pris kan foretages af:
• Ledelsen af en af de under pkt. 1a nævnte enheder.
• Et af Sct. Georgs gilderne under Aalborg stadsgilde.
• Aalborg Stadsgilde.

Indstillingen skal være ledsaget af en begrundelse og indsendt til Aalborg Stadsgilde senest d. 30. november.

Følgende har de senere år fået tildelt Sct. Georgs prisen:

År:Navn:Institution
2011Per SanderDDS Vestbjerg
2012Lis Dalum NielsenDDS Lindholm
2013Finn Bramsen
Laura Venborg
Spejderkontaktudvalgsformand mm.
Reden 5. Aalborg
2014Henrik Juel DyrbergLars Dyrskøts Trop, Nørresundby
2015Martin HoltenKFUM Spejderne Aalborg
2016Tonnie EhlersKFUM Tylstrup
2017Mona JensenFDF v. og Ø. Hassing musikkreds
2018Elin Danielsen
Susanne Dreisler
DDS Blårævene
DDS Hardeknud
2019Birthe SchouDe Grønne Piger