Velgørenhed

Sct. Georgs gilderne i Aalborg yder støtte til forskellige formål. Fortrinsvis støtte til spejder- og upolitisk ungdomsarbejde men også til humanitære-, sociale- og almennyttige formål.

Støtten ydes

  •  efter ansøgning til Aalborg Stadsgilde ved økonomisk koordinering af Aalborg gildernes hjælpekasser
  • af de enkelte gilder
  • og gennem fonde og øvrige hjælpekasser.

I 2018 blev uddelt 73.500kr ved økonomisk koordinering og fra Vesterhavsmarchens hjælpekasse. Dertil kommer særskilte donationer fra de enkelte gilder.