Hjælpefonden

Formålet med hjælpefonden er at kunne yde økonomisk støtte til enhver form for spejder- og upolitisk ungdomsarbejde, velgørende eller andet socialt arbejde samt til almennyttige formål, fortrinsvis i Nordjylland.

Årlig ansøgningsfrist er 1. marts, uddeling foretages i april måned.

Fondsbestyrelse:
Jørn Anton Poulsen, 10. Gilde
Lis Andersen, Stadsgildet
Eva Lykke Madsen, 10. gilde