Gildernes historie

Sct. Georgs Gilderne blev stiftet som en sammenslutning af tidligere spejdere med det formål

  • at skabe et samlingssted for tidligere spejdere
  • at hjælpe unge mennesker i deres stræben efter at blive ansvarsbevidste og nyttige borgere
  • at virke for spejderbevægelsens og spejderidealernes udbredelse

Det første Sct Georgs Gilde i Danmark blev stiftet i København i 1933.

Allerede 2 år efter fik Aalborg sit første gilde. Det blev indviet den 25. juni 1935 med en gildeledelse bestående af boghandler Stig Madsen, direktør C A Tarp og boghandler C J Samson. Aalborggildet blev modergilde for adskillige andre gilder både i og udenfor Aalborg.

Aalborg tæller i dag 10 gilder, hvoraf 3 er kvindegilder, 4 er mandsgilder og 3 er blandede gilder. Organisatorisk er de 10 gilder samlet i Aalborg stadsgilde. Der er i dag ca 200 medlemmer.

Sct Georgs Gilderne i Aalborg har gennem årene bidraget til forskellige hjælpearbejder. Midlerne til hjælpearbejdet kommer ind via arrangementer som fx Vesterhavsmarchen Blokhus – Løkken.

Sct Georgs Gilderne i Aalborg var også kimen til bloddonorkorpset i Aalborg. Det var nemlig 25 spejdere og gildebrødre, der startede korpset.

Aalborggilderne har siden 1956 haft til huse i Gildeborgen på Rafns Alle 1, 9000 Aalborg.

Yderlig information findes i de historiske samlinger. Læs mere her